dimarts, de març 17, 2009

[ cat ] Curs d'estiu :: Pensar el Món d'Avui: Temes Actuals de la Teoria Política

La Comissió d’Ordenació Acadèmica reunida el dia 3 de març del 2009 va aprovar la proposta de curs d’estiu «Pensar el Món d'Avui: Temes Actuals de la Teoria Política» dins de l’oferta de Cursos d’Estiu de la UPF, 2009. El curs tindrà lloc al juliol, de 10:00 a 13:00.

Més infos en breu en aquest bloc i a la web dels cursos d'estiu

Presentació del curs

La societat actual canvia tan ràpidament que els conceptes habituals s’estan quedat antiquats sense que disposem encara d’altres alternatius. Així, per exemple, parlem de la fi de l’Estat nacional o de la crisi dels partits i de la representació, però, què hi ha al seu lloc? Aquest curs proposa una visió general a diferents temes d’actualitat buscant respostes en la teoria política més innovadora. Des des del treball inmaterial fins a les identitats, passant per l’estat d’excepció o la crisi ecològica, es treballarà una pluralitat d'autors que intenten trobar respostes. Cada sessió organitzarà un agora en la que cada tema es debatirà en profunditat.

Avaluació

Treball de curs (5-10 págs., amb index, reflexió crítica, bibliografía, etc.) sobre una temática

Programa previst

Sessió 1 Presentació del curs: temes actuals de la teoria política
Agora/Quin són els temes teòrics de l’agenda política actual?

Sessió 2 Epistemologia i gir lingüístic: el lloc del coneixement en el capitalisme cognitiu
Agora/Estudiar, coneixer, produir, treballar: són activitats realment diferents?

Sessió 3 Del homo sapiens al ciborg: els límits de l’antropologia política
Agora/Fins on canvien les noves tecnologies les nostres formes de vida?

Sessió 4 Subjecte o subjectivació: la teoria queer i la teoria política post-feminista
Agora/L’identitat de gènere: constructe o predeterminació biològica?

Sessió 5 Desterritorialització i orige: migracions
Agora/Pot un mòn cosmopolita ser un mòn sense arrels?

Sessió 6 Creixer o decreixer? L’ecologia política versus l’economia política
Agora/Un mòn de 6.000.000.000 habitants de classe mitjana?

Sessió 7 La política del moviment: la teoria de l’agència del canvi social
Agora/Poden els nous moviments socials fer política de forma autònoma?

Sessió 8 Nació, Imperi, Multitud
Agora/Quin és el lloc de la nació en un mòn globalitzat?

Sessió 9 Mutacions del poder sobirà i estat d’excepció
Agora/Guantánamo com paradigma de govern?

Sessió 10 Cap a una nova gramàtica política
Agora/Conclusions

Bibliografia recomanada

• AGAMBEN, Giorgio: Estado de excepción.
• BUTLER, Judith: Actos performativos y constitución de género. Un ensayo sobre la fenomenología y la teoría feminista.
• GORZ, André: Lo inmaterial.
• GUATTARI, Félix: Las tres ecologías.
• HARDT, Michael/NEGRI, Antonio: Imperio y Multitud.
• HARAWAY, Donna: Manifiesto para cyborgs.
• MEZZADRA, Sandro: Derecho de fuga.
• VIEJO VIÑAS, Raimundo: La política del movimiento.
• VIRNO, Paolo: Cuando el verbo se hace carne: Lenguaje y naturaleza humana.