Traducció

 
  • Tilly, Charles (2008): Democracy, Akal, Madrid (idioma traduït anglès)
  • Tocqueville, Alexis de (2007): La democracia en América, Ediciones Istmo/Akal, Madrid (idioma traduït: francès)
  • Traducció simultánea (francès-castellà i castellà-francès) a les jornades Migracions, Ciutadania i Globalització. 20 a 23 de abril 2006, Terrassa
  • Traductor per AGICOA (idiomes traduïts anglès i francès). 2005
  • Traductor pel Thêatre St-Gervais de Ginebra. 2005
  • Máiz, Ramón; Ed. (2002): Construcción de Europa, Democracia y Globalización, USC, Santiago de Compostela. 2 vols. (idiomes traduïts anglès i francès)