Qui sóc?

Raimundo Viejo Viñas (Vigo, Galiza, 1969), treballa actualment com editor al projecte Artefakte i és professor associat a l'Universitat de Girona, on fa classes de Teories del Nacionalisme; Moviments Socials i Polítiques Alternatives i Política Comparada. Abans ha estat professor a les universitats de Chicago, Pompeu Fabra de Barcelona, Lausanne i Compostela.

Les seves principals línies d'investigació han estat des de fa anys els moviments socials, les identitats col·lectives (amb especial atenció als nacionalismes) i els processos de canvi de règim. Aquests interessos es van sintetitzar en la seva tesi doctoral. En els últims temps el seu interès investigador, però, ha derivat més cap a la Teoria Política, sense per això oblidar per això l'estudi de l'acció col·lectiva.

Autor de nombroses publicacions, recentment ha escrit diferents contribucions sobre el 15M i la política de moviment al Regne d'Espanya. Entre aquestes últimes, el llibre La Dansa de Medusa (Editorial El Tangram, Barcelona, 2012).

Escriu de manera més o menys regular als periòdics Público, Diagonal i Directa, col·labora puntualment amb diferents think tanks i ha participat durant anys com activista en diversos col·lectius de moviments socials.