Docència

NOTA: Els títols de les assignatures estan en les llengües en que han estat impartides
 • Teoria Política I [ Tardor 2011 - tardor 2005 ] Facultat de Ciències Polítiques i Socials, UPF
 • Política Comparada [ Primavera 2011 ] Facultat de Dret, UdG 
 • Western Mediterranean Civilization, Part III [ Hivern 2010 ] University of Chicago
 • La recerca dels movimentssocials [ Estiu 2010 ] Cursos d'estiu, UPF
 • Society and Politics in ContemporarySpain [ Tardor 2009 ] Programa d'Estudis Hispànics i Europeus
 • Nacionalismos en la Europa actual [ Tardor 2009 i primavera 2007, 2008, 2009 ] Programa d'Estudis Hispànics i Europeus
 • Pensar el Món d'Avui [ Estiu 2009 ] Cursos d'estiu, UPF
 • La "dècada vermella":RFA 1967-1977 [ Estiu 2008 ] Cursos d'estiu, UPF
 • Introducció a la Ciència Política [ Tardor 2007 i 2006 ] Facultat de Ciències Polítiques i Socials, UPF 
 • Història del Món Contemporani [ Tardor, 2007- tardor 2005 ] Facultat de Comunicació Audiovisual, UPF
 • Seguretat o Llibertat? [ Estiu 2007 ] Cursos d'estiu, UPF
 • Teoria Política II [ Hivern 2005 ] Facultat de Ciències Polítiques i Socials, UPF 
 • Histoire Internationale Contemporaine [ 2004-2003 ] Université de Laussane (Suïssa)
 • Política Comparada, I [ 2002 ] Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, USC 
 • Sistema político espanhol em perspectiva comparada [ 2001 ] Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, USC
 • Cultura e participaçom política [ primavera 2002 i 2001 ] Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, USC 
 • Sistema político europeo [2002 ] Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, USC 
 • A Uniom Europea depois de Niza [ primavera 2001 ] Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, USC