dimecres, de juliol 15, 2009

[ cat ] Les CUP i el principi federal

Publicat a la Directa, nº 147, 15 de juliol de 2009, pàg. 7

En la seva última assemblea, les CUP han decidit no acudir a les pròximes autonòmiques. El debat ha estat ardu i, tot i que caldria reflexionar críticament sobre les condicions deliberatives
que han tingut lloc en la preparació de l’assemblea, el resultat final, sens dubte, ha estat afortunat. Ara, les CUP disposen d’un marge de temps fins a les pròximes eleccions municipals per pensar-se a fons, ja que el seu debat estratègic es regeix per un conjunt de paradoxes fruit d’una praxi contradictòria amb la gramàtica política de bona part de l’organització.

Per una banda, en el terreny de la praxi, és possible observar l’originalitat d’una fórmula organitzativa basada en la democràcia directa, l’agregació federativa de singularitats nacionals (l’espai social que organitza cada CUP particular), la proliferació reticular de polítiques públiques, etc. Per l’altra, en el terreny de les idees, persisteix un debat que ignora algunes exigències procedimentals de la deliberació democràtica, desatén el principi federal a favor d’una voluntat centralitzadora del poder polític, intenta concentrar la formulació de les solucions municipalistes en una programàtica llastrada ideològicament, etc.

Malgrat tot això, les CUP segueixen constituint l’expressió política més ambiciosa del nou municipalisme. A diferència d’altres candidatures alternatives d’àmbit estrictament local o
comarcal, les CUP encara aspiren a superar els límits de la política local i a construir un projecte nacional. El problema, però, és que, per créixer i fer efectiu tot el seu potencial, han de pensar una institucionalització d’acord amb el principi federal i no una enèsima declinació d’organització centralista i uniformitzadora (ja en tenim unes quantes, per cert, en el terreny partidista).

Des del recurs al principi federal, es podrien resoldre les dissonàncies discursives que avui esgoten el projecte en debats interminables i políticament molt poc productius. Aprofundir en
el principi federal dotaria de sentit una estratègia de creixement que passés pel contagi de fórmules participatives d’èxit provat i una expansió horitzontal que incorporaria noves singularitats nacionals mitjançant la cooperació federativa.

diumenge, de juliol 12, 2009

[ cat ] Curs d'estiu :: materials

Sessió 1/Presentació del curs: temes actuals de la teoria política
Àgora/Quin són els temes teòrics de l'agenda política actual?

Sessió 2/Epistemologia i gir lingüístic: el lloc del coneixement en el capitalisme cognitiu
Àgora/Estudiar, conèixer, produir, treballar: són activitats realment diferents?

+ Video sobre Wittgenstein (A. De la Iglesia, Oxford Crimes)

Sessió 3/Del homo sapiens al ciborg: els límits de l'antropologia política
Àgora/Fins on canvien les noves tecnologies les nostres formes de vida?

+ Video Kaspar Hauser (Werner Herzog)
+ Video nen salvatge

Sessió 4/Desterritorialització i origen: migracions
Àgora/Pot un món cosmopolita ser un min sense arrels?

Sessió 5/Subjecte o subjectivació: la teoria queer i la teoria política post-feminista
Àgora/La identitat de gènere: constructe o predeterminació biològica?

+ Article introductori de na Barbara Biglia

Sessió 6/Créixer o decréixer? L'ecologia política versus l'economia política
Àgora/Un món de 6.000.000.000 habitants de classe mitjana?

+ Power point Giorgio Monsangini
+ Article introductori al decreixement (Giorgio Mosangini)

Sessió 7/La política del moviment: la teoria de l'agència del canvi social
Àgora/Poden els nous moviments socials fer política de forma autònoma?

+ Pensar en la política del movimiento

Sessió 8/Nació, Imperi, Multitud
Àgora/Quin és el lloc de la nació en un món globalitzat?

+ Nació de la multitud, multitud de nacions
+ Estado, nación y soberanía: Límites de la concepción monista de la ciudadanía contemporánea

Sessió 9/Mutacions del poder sobirà i estat d'excepció
Àgora/Guantánamo com paradigma de govern?

[ cat ] Curs d'estiu :: materials

Sessió 1/Presentació del curs: temes actuals de la teoria política
Àgora/Quin són els temes teòrics de l'agenda política actual?

Sessió 2/Epistemologia i gir lingüístic: el lloc del coneixement en el capitalisme cognitiu
Àgora/Estudiar, conèixer, produir, treballar: són activitats realment diferents?

+ Video sobre Wittgenstein (A. De la Iglesia, Oxford Crimes)

Sessió 3/Del homo sapiens al ciborg: els límits de l'antropologia política
Àgora/Fins on canvien les noves tecnologies les nostres formes de vida?

+ Video Kaspar Hauser (Werner Herzog)
+ Video nen salvatge

Sessió 4/Desterritorialització i origen: migracions
Àgora/Pot un món cosmopolita ser un min sense arrels?

Sessió 5/Subjecte o subjectivació: la teoria queer i la teoria política post-feminista
Àgora/La identitat de gènere: constructe o predeterminació biològica?

+ Article introductori de na Barbara Biglia

Sessió 6/Créixer o decréixer? L'ecologia política versus l'economia política
Àgora/Un món de 6.000.000.000 habitants de classe mitjana?

+ Power point Giorgio Monsangini
+ Article introductori al decreixement (Giorgio Mosangini)

Sessió 7/La política del moviment: la teoria de l'agència del canvi social
Àgora/Poden els nous moviments socials fer política de forma autònoma?

+ Pensar en la política del movimiento

Sessió 8/Nació, Imperi, Multitud
Àgora/Quin és el lloc de la nació en un món globalitzat?

Sessió 9/Mutacions del poder sobirà i estat d'excepció
Àgora/Guantánamo com paradigma de govern?