dimarts, de maig 04, 2010

[ cat ] Curs d'estiu: La recerca dels nous moviments socials

Un any més presentem un curs d'estiu sobre els nous moviments socials. En aquesta edició ens centrem més en els enfocaments i metodologies que no en el estudi de casos o en problemàtiques concretes.

Crèdits: 3 (30 hores lectives)
Calendari: del 5 al 16 de juliol
Horari: de 10.00 a 13.00
Aula: 40.154
Llengua: Català i Castellà

Programa

Sessió 1
Presentació del curs
Què és un moviment social?

Sessió 2
Què és la política en moviment? L’acció col·lectiva contenciosa com agència del canvi social
Una societat del moviment?
Debat a partir del text de Meyer i Tarrow (A movement society)

Sessió 3
Del macro al micro: l’escala de la recerca.
Presentació general dels diversos enfocaments teòrics amb els quals es fa la recerca científica
Pràctica: identificar alguns objectes d’estudi i trobar-hi els enfocaments més adequats

Sessió 4
L'estructura d'oportunitat política. Les dinàmiques internes dels règims polítics i l'autonomia de la societat
Pràctica: analitzar els efectes dels canvis de l’estructura d’oportunitat sobre el moviment estudiantil en el cas de la mobilització contra el Pla Bolonya

Sessió 5
Els processos polítics: cicles, onades i revolucions
Pràctica d’Event Protest Analysis

Sessió 6
Les estructures de mobilització, 1: les dinàmiques de les xarxes socials
Pràctica d’anàlisi de xarxes

Sessió 7
Les estructures de mobilització, 2: la mobilització de recursos
Pràctica sobre els costos de l’acció col·lectiva

Sessió 8
La dimensió cultural de l’acció col·lectiva: la importància del discurs polític
Pràctica de frame analysis

Sessió 9
La comparació entre els moviments
Pràctica d’anàlisi comparativa

Sessió 10
La política de moviment en el món global
Conclusió del curs

+ info aqui