diumenge, de juliol 12, 2009

[ cat ] Curs d'estiu :: materials

Sessió 1/Presentació del curs: temes actuals de la teoria política
Àgora/Quin són els temes teòrics de l'agenda política actual?

Sessió 2/Epistemologia i gir lingüístic: el lloc del coneixement en el capitalisme cognitiu
Àgora/Estudiar, conèixer, produir, treballar: són activitats realment diferents?

+ Video sobre Wittgenstein (A. De la Iglesia, Oxford Crimes)

Sessió 3/Del homo sapiens al ciborg: els límits de l'antropologia política
Àgora/Fins on canvien les noves tecnologies les nostres formes de vida?

+ Video Kaspar Hauser (Werner Herzog)
+ Video nen salvatge

Sessió 4/Desterritorialització i origen: migracions
Àgora/Pot un món cosmopolita ser un min sense arrels?

Sessió 5/Subjecte o subjectivació: la teoria queer i la teoria política post-feminista
Àgora/La identitat de gènere: constructe o predeterminació biològica?

+ Article introductori de na Barbara Biglia

Sessió 6/Créixer o decréixer? L'ecologia política versus l'economia política
Àgora/Un món de 6.000.000.000 habitants de classe mitjana?

+ Power point Giorgio Monsangini
+ Article introductori al decreixement (Giorgio Mosangini)

Sessió 7/La política del moviment: la teoria de l'agència del canvi social
Àgora/Poden els nous moviments socials fer política de forma autònoma?

+ Pensar en la política del movimiento

Sessió 8/Nació, Imperi, Multitud
Àgora/Quin és el lloc de la nació en un món globalitzat?

Sessió 9/Mutacions del poder sobirà i estat d'excepció
Àgora/Guantánamo com paradigma de govern?