dimecres, de març 18, 2009

[ cat ] Declaració contra l’entrada de la policia a la UPF i per un debat constructiu

El vespre del passat divendres 13 de març des del rectorat de la nostra Universitat es va recórrer als Mossos d’Esquadra per tal de desallotjar un grup d’estudiants que havien manifestat la seva intenció de mantenir-se a la UPF durant el cap de setmana per celebrar diferents activitats relacionades amb la mobilització que estan realitzant en favor de la Universitat pública i de qualitat. Més enllà de la consideració que pugui merèixer aquesta mobilització i assumint el comunicat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques en el que s’afirmava que els rectors i rectores actuarien per tal de garantir la normalitat acadèmica, el bon funcionament del servei públic universitari i preservar la integritat dels espais públics de les universitats i els usos que els són propis, volem mostrar el nostre malestar i la nostra disconformitat amb la utilització de la força pública contra els estudiants. Pensem que corresponia a les autoritats acadèmiques l’exploració de tota possibilitat d’actuació abans d’haver sol·licitat expressament l’entrada de la policia al recinte universitari.

A l’interior de la comunitat universitària hi ha dubtes i preocupacions pels processos que s’estan vivint a la Universitat, des d’aquells que tenen a veure amb l’aplicació dels nous graus i les noves metodologies fins als que afecten al finançament de la institució. Pensant sempre amb la funció que ha de tenir la Universitat pública, entenem que la manera de resoldre els reptes que tenim per davant i els conflictes que es puguin presentar no pot passar per un altre camí que no sigui el de l’anàlisi, la reflexió, el debat i els acords, sense presses i amb la participació activa de tots els membres i estaments de la Universitat Pompeu Fabra. Desitgem que el període que s’ha d’iniciar amb el nou equip de govern de la UPF ens permeti avançar en aquesta direcció. Necessitem crear les condicions per fer-ho realitat. És aquesta la nostra voluntat i ens comprometem a participar d’acord amb les nostres possibilitats.

Recollida d’adhesions a centre.moviments@upf.edu.
Podeu llegir la declaració i continuar el debat si ho voleu a agora upf

Primeres signatures:

Joan Benach, Ciències Experimentals i de la Salut
Anna Cuxart, Economia i Empresa
Francisco Fernàndez Buey, Humanitats
Mariona Ferrer, Ciències Polítiques i Socials
Natàlia Izard, Traducció i Ciències del Llenguatge
Santi Izquierdo, Humanitats
Jesús Marchán, Humanitats
Eloy Martín Corrales, Humanitats
Jordi Mir Garcia, Humanitats
Joan Miralles de Imperial, Economia i Empresa
Dolors Obiols, Ciències Polítiques i Socials
Jaume Paradís, Economia i Empresa
Xavier Perramon, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Josep Pich, Humanitats
Martín Rodrigo, Humanitats
Apen Ruiz, Humanitats
Raimundo Viejo, Ciències Polítiques i Socials
Ramon Villanova, Economia i Empresa
Patrick Zabalbeascoa, Traducció i Ciències del Llenguatge